Způsob dopravy

Doprava betonu korboudoprava betonu domíchávačemBeton na vozíku

Doprava čerstvě namíchaného betonu z betonárny je jednou z nejdůležitěších částí správného nakládání s betonem. Jelikož beton obsahuje cement, ve kterém po smíchání s vodou probíhá proces hydratace, je velmi důležité, aby byl beton dopraven na místo určení v čas a odpovídajícím dopravním prostředkem.

Domíchávač betonu

Beton se dá namíchat v různých konzisteních a s různým množstvím vody. Podle zvolené konzistence se musí zvolit odpovídající dopravní prostředek pro přepravu. V zásadě existují 2 typy dopravy betonu. U tekutých konzistencí (S3 a tekutější) je možné beton dopravovat pouze domíchávačem. Domíchávače jsou nákladní auta, které mají na svém podvozku otáčející se buben, který zajišťuje po dobu dopravy betonu na staveniště homogenitu jeho složek. Domíchávače mají různé velikosti bubnů, od malých až po velké domíchávače, které zvládnout 9m3 čerstvého betonu. Důležitá je také dostupnost stavby. Velké plně naložené domíchávače mají celkovou hmotnost kolem 30 tun a není tak pro ně snadné zdolat terénní nerovnosti, překonat jízdu po poli nebo například do strmého kopce.

Korba nebo sklopka

Směsi betonu, které obsahují menší množství vody a jsou tedy sypké nebo zavlhké (konzistence S1 a S2) je nutné přepravovat na místo stavby pomocí nákladních aut s korbou, která by měla být sklopná. To je důležité pro snadné vysypání betonu na stavbě. Tyto konzistence není možné přepravovat domíchávačem, jelikož by nebylo možné beton z bubnu vysypat.

Na druhou stranu se často na betonárnách setkáváme s tím, že si zákazníci odebírají tekutější beton na nákladním autě. Možné to samozřejmě je, ale korba auta by měla být uzavřená (tzv. vana) a vzdálenost, kterou auto na stavbu ujede, by měla být co nejkratší. V opačném případě se stane, že těžší části směsi (kamenivo) se vlastní vahou ocitne na dně korby a naopak voda s cementovou kaší na povrch a může z korby vytéct. Tím dochází ke značnému ovlivnění kvalit a pevnosti betonu.


Osobní odběr betonu

Beton si můžete odebrat také přímo na betonárce. Pokud jde o menší množství, jako například 0,3 m3 tak není problém si beton odvést ve vozíku případně na pickupu. Musíte si ovšem dávat pozor na maximální zatížení. Obvykle totiž 1m3 zavlhlého betonu váží kolem 2300kg. Vozík je vhodné si vyložit igelitovou výstelkou, aby Vám beton na vozíku nezatvrdnul. Není pak jednoduché jej z vozíku odstranit.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa