Betonárky v ČR

Prefa Brno

Prefa Brno a.s. je jedním z předních výrobců betonových stavebních dílců v České republice.Společnost Prefa Brno a.s. se zaměřuje na dodávku kvalitních výrobků z betonu, předpjatého betonu, železobetonu a tako poskytování služeb v oblasti stavebnictví. Mezi hlavní produkty společnosti Prefa Brna a.s. patří betonová dlažba, obrubníky, železobetonové překlady, ztracené bednění, schodišťové systémy a další.

Beton Union

Historie společnosti Beton Union Plzeň s.r.o. sahá do roku 1998, kdy společnost začala provozovat betonárnu v Plzni - Zátiší. Firma Beton Union se rozrůstala a v současnosti provozuje 5 betonáren a na plzeňsku je největším výrobcem betonu a betonových směsí. V roce 2002 převzala podíl mateřské firmy Dyckerhoff firma Zapa beton. Tímto se společnost Beton Union s.r.o. stala dceřinou společností firmy ZAPA beton.

Pres Beton

Společnost PRESBETON Nova s.r.o. a PRESBETON Drahotuše s.r.o. patří k předním českým výrobcům betonového zboží pro stavby a úpravy komunikací, jak na veřejných, tak soukromých prostranstvích. Výrobky jsou ekologické, mrazuvzdorné a mají vysokou životnost.

Beton Brož

Společnost Beton Brož s.r.o. působí na poli výrobců stavebních materiálů a betonových prvků a doplňků již od roku 1992. Beton Brož nabízí velké množství dlažeb, obrubníků,

schodišťových prvků, palisád, ale také množství zdícíh bloků, ztracených bednění a jiných stavebních prvků. Mimo jiné se také Beton Brož saměřuje na zahradní architekturu nebo třeba na výrobu betonových šperků.

Kámen Zbraslav

Společnost Kámen Zbraslav, a.s. má svou historii ve Společnosti Kámen Zbraslav s.r.o. která byla založena v roce 1992. Prvotně se zaměřovala společnost na těžbu a zpracování kamene a štěrkopísku ve zbraslavském lomu. Společnost poté rozšiřovala svou působnost také na výrobu betonu.

Transbeton

Společnost Transbeton s.r.o. je členem koncernové skupiny ZEPIKO GROUP. Transbeton je česká firma zabývají se výrobou a distribucí betonu a betonových směsí. Provozuje 8 betonáren, 5 pískoven a 5 skládek inertních odpadů.

DOBET

DOBET, spol. s.r.o. je českou sokromou společností, která se zabývá výrobou betonu, jeho dopravou, ukládáním a zpracováním a také zpracováním stavebních materiálů. Společnost DOBET, spol. s r. o. vlastní a provozuje 4 betonárny, 2 štěrkovny a 3 kamenolomy. DOBET provozuje betonárny v Ostrožké Nové Vsi v Uherském Hradišti, v Uherském Brodě a ve Vlkoši.

CS-Beton

Společnost CS-Beton s.r.o. vyrábí betonové výrobky v České republice více než 20 let. Mezi produkty vyráběné firmou CS-Beton patří betonová dlažba, tvárnice, palisády, obrubníky, odvodňovací systémy a další. Díky velmi husté prodejní síti má společnost CS-Beton výrazné zastoupení na českém trhu.

SKANSKA Transbeton

Skanska Transbeton provozuje 18 betonáren v České republice. Skanska se řadí mezi velké výrobce betonu a betonových směsí v ČR.

Skanska je jednou z největších společností na světě poskytujících služby v oblasti stavebnictví a projektového developmentu. U jejího vzniku v roce 1887 stála švédská společnost AB Skanska Cementgjuteriet vyrábějící betonové dekorační dílce, která se v průběhu své existence postupně transformovala na mezinárodní společnost zaměřenou na poskytování celkových stavebních služeb. Název Skanska je používán od roku 1984.

Holcim

Holcim Česko a.s. je předním výrobcem cementu, kameniva a betonu v České republice. Firma je 100% dceřinou společností Holcim Ltd. se sídlem ve švýcarském Curychu. Skupina Holcim je jedním z předních světových dodavatelů cementu a kameniva (drcené kamenivo, písek a štěrk) včetně souvisejících produktů – transportbetonu, asfaltu a zároveň zároveň souvisejících služeb.

Frischbeton s.r.o.

Společnost Frischbeton s.r.o. je součástí stavebního koncernu Strabag. Frischbeton provozuje rozsáhlou síť betonáren a díky výrobě transportbetonu se řadí mezi přední výrobce na českém trhu.

TBG Betonmix

Společnost TBG Betonmix a.s. patří do skupiny Českomorsvký beton a.s.. TBG Betonmix vyrábí a dodává transportbeton ve městech Brno, Vyškov, Prostějov a okolí. TBG Betonmix provozuje 7 betonáren, kde se míchá čerstvý beton.

Českomoravský beton

Skupina Českomoravský beton vyrábí a dodává transportbeton v širokém spektru pevnostních tříd a druhů, včetně speciálních stavebních materiálů vhodných pro konkrétní účely stavebních konstrukcí. Českomoravský beton provozuje 60 betonáren v ČR a řadí se mezi přední výrobce transportbetonu.

CEMEX Česká republika

Společnost CEMEX Česká republika patří mezi největší výrobce betonu na světě. S hustou sítí 60 betonáren patří také k největším výrobcům betonu v ČR.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa