Samonivelace

Betonová podlaha

Samonivelace je vlastnost materiálů vytvořit dokonale rovnou a vodorovnou plochu pouze za pomocí gravitace, tedy bez vnějšího lidského zásahu. Pojem samonivalace vychází z postupu, používaného v geodézii a stavebnictví, kde se pomocí nivelačního přístroje (niveláku) vytyčuje vodorovná rovina a měří se výškové rozdíly v terénu.

Samonivelační vlastnost se nejčastěji využívá při vyrovnávání podlahových ploch pro podkládku finálního povrchu. Pro snadné vyrovnání podlahových plochy se používají samonivelační stěrky, které se jednoduše smíchají přímo na stavbě nebo v místě vylití. Po vytvrdnutí je poté dokonale rovná plocha připravená pro pokládku finálního povrchu.

Samonivelační vlastnost však mají již i lité směsi pro podlahy. Jsou to buď betonové lité směsi, které jsou na bázi cementu a nebo speciální produkt, který je vytvořen na bázi síranu vápenatého a nazávý se anhydrit. Anhydritové lité směsi pro podlahy mají mnoho výhod, které usnadní a zefektivní vytvoření podkladové plochy podlahy pro pokládku finálního povrchu.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa